การแจ้งความจำนงสมัครสอบประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนระยองวิทยาคม

ปฏิทินการทำงานสำหรับห้องเรียนปกติ
ชั้น ประเภทการรับสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 ความสามารถพิเศษ 14-15 มี.ค. 56 16 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 14-18 มี.ค. 56 23 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ 14-18 มี.ค. 56 23 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
ม.4 นักเรียน ม.3 เดิม 13 ม.ค. 56 21 ม.ค. 56 1 เม.ย. 56 7 เม.ย. 56
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น
14-18 มี.ค. 56 24 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 1 เม.ย. 56 7 เม.ย. 56
เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ 14-18 มี.ค. 56 24 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 7 เม.ย. 56

ประเภทการสมัคร
 • กรอกใบสมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ในวันสมัคร
 • กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยอ่านคำแนะนำ ประกาศจากทางเวบไซต์ หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 3. พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่าย
 4. เตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครมายื่นในวันสมัคร
 5. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนในวันสมัคร
 6. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านทางเวบไซต์
 7. ตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน
 8. กรอกเอกสารมอบตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 9. พิมพ์ใบมอบตัว นำมายื่นในวันมอบตัว
ประกาศ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สถิติข้อมูลการกรอกใบสมัคร
ระดับชั้น จำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้กรอกใบสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ห้องเรียนปกติ5501028
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ห้องเรียนวิทย์ สสวท.และสอวน.60462
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)90210
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ห้องเรียนปกติ107425
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ห้องเรียนวิทย์-คณิต สสวท.30209
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ห้องเรียนวิทย์-คณิต-คอมฯ40104
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)4055

ตรวจสอบสถานะการสมัคร
บันทึกข้อมูลใบมอบตัว (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 038-618914 (สำนักงานวิชาการ) อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ www.rayongwit.ac.th
หรือประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม